Zakres usług

rozwód, separacja
przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
ustalenie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
zasądzenie alimentów
podział majątku wspólnego
ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami
dziedziczenie testamentowe
dział spadku
zniesienie współwłasności
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
prawo mieszkaniowe: w tym eksmisja, wstąpienie w stosunek najmu
zachowek
analizowanie umów – spory wynikające z umów deweloperskich
sporządzanie opinii prawnych

We wskazanym zakresie udzielam porad prawnych, sporządzam pisma procesowe, reprezentuję przed sądem oraz prowadzę zgodnie z wolą klienta pertraktacje ugodowe.

 
 
Engine by Moargh.de
Design by DR.